zwemlessen

Zwemmen is gezond en leuk. Goed kunnen zwemmen vergroot de veiligheid van uw kind. Om dit te bereiken biedt de Stichting Zwembaden Tynaarlo u de mogelijkheid het gehele jaar door, voor alle leeftijden, zwemlessen te volgen. Als de buitenbaden geopend zijn worden daar lessen gegeven en in de wintermaanden bestaat de mogelijkheid om deze te vervolgen in het binnenbad “Aqualaren”

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past.
  • Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toets momenten bij het diplomazwemmen.

U kunt uw kind nu aanmelden voor zwemlessen in één van de buitenbaden.

Het is vanzelfsprekend dat de kinderen les krijgen van professioneel gediplomeerd personeel. Wij zijn een erkende zwemschool en dus aangesloten bij de N.R.Z. (Nederlandse Raad Zwemdiploma’s) en geven dan ook volgens hun richtlijnen de zwemlessen voor het ABC diploma.

In zwembad “De Leemdobben” krijgen de kinderen krijgen les in groepjes van 8 tot 10 leerlingen (afhankelijk van leeftijd en niveau). De leerlingen krijgen zowel gezamenlijk als individueel les. Om organisatorische redenen is het weleens noodzakelijk een kind te verplaatsen naar een andere lestijd. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Hoe lang een kind zwemles nodig heeft is per kind verschillend.

Een gemiddeld gegeven is dat leerlingen vanaf 4 jaar er circa 1 jaar over doen om het A-diploma te behalen.

Zodra uw kind watervrij is kan het beginnen met het aanleren van de zwemslagen. Watervrij betekent niet meer bang zijn voor water, met het hoofd onder water durven en los drijven op buik en rug.

Het traject naar het A diploma is verdeeld in verschillende stappen. Iedere stap is opgebouwd uit oefeningen die steeds moeilijker worden.

Om door te stromen naar het volgende groepje (lestijden veranderen dan) moet het kind aan een aantal eisen voldoen. Per niveau verschilt dit.

In de weken voor het diplomazwemmen (ongeveer elke 7 weken) worden de kinderen getest op de verschillende onderdelen. Wanneer uw kind alle testen heeft gehaald mag het meedoen aan het diploma zwemmen met het daaraan voorafgaande proefzwemmen.

Dit wordt apart georganiseerd en vindt op een ander tijdstip plaats dan de zwemlessen. Aan het diplomazwemmen zijn kosten verbonden die u apart dient te betalen.